Menu

Poděkování - Pavel Řezáč

Vážený pane řediteli,  

chtěl jsem alespoň touto formou velmi poděkovat za neskutečnou profesionalitu a úžasný přístup Vašich pracovníků.

Dne 1.9. k Vám převáželi maminku (Dagmar Řezáčová, roč. 1952) z nemocnice z Nového města na Moravě na urgentní kardio operaci aorty a dalších cév. Maminku se podařilo zachránit a v současné době se pomalu zotavuje z tohoto náročného výkonu. Nejprve byla na JIP oddělení 13, následně na JIP oddělení 12 a v současné době na lůžkovém oddělní 12. Celý tým lékařů, ale současně také sester udělal prakticky nemožné a podařilo se jim zachránit maminku. Každý den chodím na návštěvy a také mohu vnímat neskutečnou laskavost a profesionalitu péče sester, ale samozřejmě také erudici lékařů. Alespoň touto formou jsem chtěl za toto vše velmi poděkovat Vašim pracovníkům. Případně je-li možné také tuto práci z Vaší strany nějak odměnit. Pokud mohu posoudit i péče ze strany oddělení - je na špičkové úrovni. Celý tým zdravotníků má můj hluboký respekt. Velmi děkuji za práci zdravotníků, kteří se na péči podílí. Prosím je-li možné vyřídit osobní vzkaz týmu, který maminku zachránil, budu velmi rád. Děkuji Vám…

Přeji Vám co nejvíce energie a síly do Vaší náročné práce.

S úctou Pavel Řezáč.