Menu

Poděkování - Jana Havelková

Vážený pane docente,

 

na konci prosince loňského roku jsem se dozvěděla závažnou diagnózu – tumor v ledvině zasahující do sleziny. Na urologickém oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny se mi dostalo vágního příslibu konzília s nejistou vyhlídkou na operabilitu a další řešení. Naštěstí jsem se dostala do péče Vašeho centra a již 3. ledna 2023 jsem podstoupila operaci, při které byl nádor odstraněn.

Chtěla bych proto poděkovat nejprve MUDr. Lucii Hrdličkové, která mi péči ve Vašem centru zprostředkovala a po celou dobu mne podporovala, primáři MUDr. Jiřímu Ondráškovi za vysoce profesionální přístup a perfektně provedený operační výkon, MUDr. Jiřímu Ničovskému za chirurgickou pooperační péči a samozřejmě sesterskému kolektivu oddělení 14. 

MUDr. Soňa Štěpánkováse mě ujala z hlediska své internistické specializace a celou dobu mého pobytu 

v nemocnici mi také poskytovala psychologickou podporu, která pro mě byla v tomto těžkém období nesmírně důležitá. Následně mi pomohla s dalším postupem léčby v Masarykově onkologickém ústavu, kde nyní podstupuji imunoterapii. Díky profesionálnímu a lidskému přístupu všech odborníků a personálu Vašeho centra jsem dokázala překonat velkou životní zkoušku, kterou taková diagnóza a s ní související kroky představují, a zejména jsem získala naději na uzdravení.

I když se s touto diagnózou, s operací i s pobytem v nemocnici pojí pocity strachu, budu právě díky lékařům a personálu Vašeho centra na svůj pobyt vzpomínat s vděčností za záchranu života. 

 

S úctou

 

Jana Havelková