Menu

Eva a Petr Koneční

Vážený pane docente,

ráda bych za sebe i za manžela Petra Konečného poděkovala nejen operujícímu MUDr. Jiřímu Ničovskému, Ph.D., ale všem lékařům a sálovému personálu, jejichž jména neznáme a kteří se podíleli na veškerých potřebných činnostech souvisejících s manželovou transplantací jater. Náš velký dík patří také všem ošetřujícím lékařům a sestrám na odd. 14, jejichž úkolem byla péče o jeho zdravotní stav jak před samotnou transplantací, tak i po ní.

Člověk při stanovení tak závažné diagnózy neoplývá optimismem, ale přístup všech již při první návštěvě na ambulanci a při předoperačních vyšetřeních byl opravdu velmi vstřícný, informace zcela podrobné a vyčerpávající. Já osobně jsem byla doslova ohromená, s jakou trpělivostí nám při první ambulantní návštěvě pí. MUDr. Husová vysvětlovala, co manžela všechno čeká, jaká jsou pozitiva, negativa i rizika.
Stejně probíhala a probíhá veškerá následná pooperační péče nejen ze strany lékařů MUDr. Husové, MUDr. Drápalové, PH.D. a vedoucího lékaře MUDr. Mejzlíka, ale i ze strany zdravotních sester. Všichni jsou velmi ochotní, nápomocní řešit neprodleně každý problém, poskytují námi požadované informace, takže člověk ví, že je v těch nejlepších rukách, což je také jeden z předpokladů zdárné rekonvalescence. Velmi si vážíme přátelského přístupu všech, není to všude takto samozřejmé.

Přeji Vám i všem z CKTCH do další práce hlavně samé spolupracující pacienty, kteří si budou vážit péče, kterou ve Vašem centru dostávají. Je vidět, že celý tým je složený ze špičkových odborníků na svém místě a pacienti mohou všem plně důvěřovat.

Ještě jednou velké díky za vše za nás oba.
S pozdravem Eva a Petr Koneční