Menu

Zavedení dlouhodobé mechanické srdeční podpory

Žijete s nemocným srdcem a nyní váš lékař dospěl k názoru, že byste možná potřebovali pomoc při pumpování krve do celého těla. Proto vás požádal, abyste zvážili možnost použití mechanického zařízení, které by vašemu srdci pomáhalo pumpovat krev. Toto zařízení je možno používat buď jako přechodné zařízení před transplantací srdce - tj. dočasný implantát, který může vašemu srdci pomáhat, zatímco budete čekat na transplantaci - nebo jako trvalý implantát.

Vlivem určitých nemocí nebo poruch – například onemocnění věnčité tepny, infarktu, vysokého krevního tlaku nebo cukrovky – může dojít k oslabení pumpovací schopnosti srdce. Zpočátku může být srdce schopno kompenzovat horší pumpovací schopnost usilovnější prací. Postupně však srdce slábne a už není schopno plnit požadavky těla. Tomu se říká selhání srdce. Selhání srdce neznamená, že se srdce zastavilo. Spíše to znamená, že už vaše srdce nedokáže vykonávat práci potřebnou pro pumpování dostatečného množství krve do všech částí těla. V důsledku toho tělo dostává méně kyslíku, takže se cítíte unavení a slabí i při běžných každodenních činnostech.

Navzdory užívání léků, jiných zdravotních pomůcek, například kardiostimulátorů a implantabilních srdečních defibrilátorů (ICD) a změně životního stylu – včetně stravování a tělesného pohybu – mají někteří lidé stále chorobné příznaky a potřebují pomoc zařízení, které by mohlo zčásti převzít pumpovací funkci srdce.

 

Jednou z možností pro vaše nemocné srdce
může být právě systém mechanické
srdeční podpory HeartWare®

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SYSTÉMU MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY HEARTWARE®

Systém HeartWare® obsahuje veškerá zařízení potřebná k tomu, aby mohl pomáhat vašemu srdci pumpovat krev do těla – a tím mu ulevit. Použití systému sníží příznaky vašeho onemocnění na minimum a pomůže vám, abyste se mohli těšit z mnoha běžných každodenních činností.

Hlavní součástí systému HeartWare je pumpovací zařízení (HVAD pumpa, neboli čerpadlo) zvané levostranná mechanická srdeční podpora (LVAD). LVAD je umístěna v hrudníku a připojena přímo k vašemu srdci. Pumpuje vám krev z levé strany srdce do aorty (velké cévy, která vede krev od srdce do zbytku těla). Krev vystupuje z pumpy nepřetržitým proudem podobně jako voda ze zahradní hadice. Tento nepřetržitý proud krve je něco jiného než pulzující tlukot normálního srdce a v důsledku toho si možná nenahmatáte tep. Nemusíte si však dělat starosti, je to zcela normální.

LVAD je ovládána malým externím počítačem zvaným řídící jednotka. LVAD a řídící jednotka jsou propojeny malým kabelem (pohonným kabelem), který vám prochází kůží v horní části břicha. Řídící jednotka ovládá pumpu a také vydává textová hlášení a zvukové alarmy, které vám pomohou s ovládáním systému. Řídící jednotka je poháněna dvěma bateriemi nebo jednou baterií a elektřinou ze stěnové nebo automobilové zásuvky. Celý systém HeartWare je přenosný. Tašku, ve které je uložený, můžete nosit kolem pasu nebo přes rameno, a tak budete mít systém stále s sebou, ať půjdete kamkoli. Systém váží asi 1,5 kg.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO OČEKÁVAT PŘED IMPLANTACÍ, BĚHEM NÍ A PO NÍ


PŘED

1
Váš lékař s vámi probere potenciální výhody a rizika chirurgického zákroku a implantace LVAD (pumpy). Rozhodně se svému lékaři svěřte s jakýmikoli obavami nebo dotazy.


BĚHEM

1
Implantace pumpy HVAD® je chirurgická operace známá jako operace srdce za užití mimotělního oběhu. Obvykle trvá přibližně tři hodiny.


PO

1
Po implantaci pumpy HVAD budete převezeni na jednotku intenzivní péče (JIP), kde vám zdravotní sestry a lékaři zajistí veškerou potřebnou péči. Zpočátku budete na dýchacím přístroji a budete připojeni k různým intravenózním (IV) hadičkám a drenážním (odvodním) hadičkám. Až se vám vrátí síly, budete postupně odpojeni od dýchacího přístroje a bude odstraněno i IV vedení a hadičky. Také budete případně převezeni z JIP na běžné nemocniční oddělení.

Ještě během pobytu v nemocnici zahájíte rehabilitační program, který vám pomůže při návratu k aktivnějšímu způsobu života. V rámci tohoto programu absolvujete vy a váš ošetřovatel školení ohledně systému HeartWare®. Nacvičíte si například, jak používat systém HeartWare doma a co dělat v případě základních systémových hlášení a alarmů vydávaných řídící jednotkou.

Videogalerie