Menu

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí přátele,

jménem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie a jménem organizačního výboru sjezdu si Vás dovolujeme co nejsrdečněji na VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, jehož součástí bude také 19. Hejhalův den. Sjezd se bude konat ve dnech 25-27. listopadu 2018 v Brně v hotelu Voroněž.

Jedná se o největší setkání českých cévních chirurgů a kardiochirurgů a velmi nás těší, že se našeho kongresu pravidelně účastní také kolegové ze Slovenska. Kromě kardiochirurgů a cévních chirurgů každoročně srdečně zveme i odborníky zaměřené na kardiologii, radiologii, angiologii, neurologii, podologii a všechny ostatní oblasti, bez jejichž spolupráce se dnes moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění neobejde. Rovněž rádi uvítáme naše nejbližší spolupracovníky anesteziology, intenzivisty, perfuzionisty a zdravotní sestry.

Naším cílem je připravit pro Vás po odborné stránce zajímavý program, a proto kromě domácích odborníků zveme také specialisty ze zahraničí. V rámci zahájení kongresu zazní slavnostní přednášky dvou osobností světové cévní chirurgie a kardiochirurgie a účast přislíbili i další zahraniční hosté.

Odborný program proběhne ve čtyřech sekcích: angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro přednášky s endovaskulární a angiologickou tematikou. Program dále doplní satelitní sympozia a tematické workshopy cílené nejen na mladé lékaře. Paralelně budou probíhat též firemní prezentace. Mladí lékaři budou mít možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší angiochirurgické a kardiochirurgické sdělení. V rámci kongresu zveřejníme výsledky soutěže o nejlepší publikace, kterou naše odborná společnost každý rok vyhlašuje. Setkání bude zařazeno do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS. Součástí sjezdu bude jednání pracovních skupin naší společnosti a valná hromada.

Jelikož je kongres také společenskou událostí, nabídneme Vám v neděli večer welcome drink, opět v některé ze zajímavých brněnských lokací. Společenský večer proběhne v pondělí již tradičně v sále hotelu Voroněž a svým pojetím vám připomene, že se nacházíte v srdci Jižní Moravy.

Těšíme se na setkání v Brně a věříme, že kongres naplní Vaše očekávání jak po odborné, tak po společenské stránce.


Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. 
prezident kongresu

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie