Menu

Transport orgánů k transplantacím přepravuje i armáda

Dne 11. dubna se uskutečnilo v Praze setkání iniciované Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje zastoupenou Bc. Danielem Bartoškem, DiS. s velitelem 24. Základny dopravního letectva v Praze plk. gšt. Ing. Davidem Klementem.  Na tomto setkání zástupců ZZS JMK, armády ČR a CKTCH Brno se projednávala spolupráce ohledně leteckého transportu chirurgického transplantačního týmu a přepravy orgánů k transplantacím.
ZZS JMK zabezpečuje pro CKTCH převoz odběrových týmů a přepravu orgánů k transplantacím nejen po zemi, ale i letecky.
V případě větších vzdáleností nebo při nepřízni počasí zajišťuje tento transport Armáda ČR.