Menu

Světový den hygieny rukou

CKTCH se připojuje ke Světovému dni hygieny rukou, který se koná každoročně 5. května pod záštitou WHO. Cílem je připomenout význam správného mytí a dezinfekce rukou jako prevence infekcí spojených se zdravotní péčí.

Tyto infekce prodlužují délku hospitalizace, zvyšují výskyt rezistence k antimikrobiálním přípravkům a antibiotikům i úmrtnost na infekční komplikace. Renovací panelů pod bezdotykovými dávkovači přípravku k  hygienické dezinfekci rukou se snažíme upoutat Vaši pozornost, chraňte sebe i své blízké a využívejte je!