Menu

Smuteční oznámení

Dne 8. listopadu 2021 nás navždy opustil MUDr. Miroslav Bednařík. Byl to jeden z posledních chirurgů, který osobně pamatoval začátky srdeční chirurgie v Brně a byl přímým spolupracovníkem prof. Navrátila, kterého i následoval při jeho odchodu do Vídně. Zasloužil se zejména o rozvoj dětské cévní chirurgie. Jako první v Brně provedl např. korekci transpozice velkých tepen podle Mustarda. V 80.letech se podílel na založení kardiochirurgického pracoviště v Sanaá v Jemenu. Po návratu se pak věnoval výchově mladé generace kardiochirurgů.

Jméno