Menu

Seminář II: Transpozice velkých tepen, korigovaná transpozice velkých tepen

Centrum komplexní péče o vrozené srdeční vady Brno ve spolupráci s Českou kardiologickou společností pořádalo dne 3. 11. 2023 edukační seminář věnující se vrozeným srdečním vadám (VSV) v dospělosti s názvem Transpozice velkých tepen – arteriální a atriální switch, vrozeně korigovaná transpozice velkých tepen.

Na semináři se podíleli přední odborníci ze všech VSV Center v dospělosti a Dětského kardiocentra. Seminář byl určen zejména pro nemocniční i ambulantní kardiology, kteří pacienty s VSV sledují.

Galerie