Menu

První odběr orgánů od dárce s nebijícím srdcem

Ve spolupráci několika zdravotnických týmů FN Brno a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno byl v pondělí 27. listopadu proveden unikátní život zachraňující chirurgický výkon, při kterém byly odebrány ledviny z dárce, kterému se zastavilo srdce. Na rozdíl od standardních dárců s mozkovou smrtí je odběr od dárce s nebijícím srdcem bojem o čas, kdy celý tým od ošetřujícího personálu dárce přes pomocný personál nemocnice, až po odběrový tým se snaží co nejvíce zkrátit dobu, kdy je odebíraný orgán bez protékající krve a kyslíku. Tuto dobu je nutné zkrátit na několik málo desítek minut, aby tkáň ledviny nebyla poškozena. Podle ředitele centra doc. MUDr. Petra Němce patří všem zdravotnickým pracovníkům, kteří se odběru zúčastnili, velký dík a uznání.

Podobné zákroky se dělají v případě, že nelze prokázat mozkovou smrt, ale pacient zároveň nemá šanci svůj stav přežít. Proto se pacient se souhlasem a v přítomnosti rodiny odpojí od dýchacího přístroje a počká se, až se zastaví srdce. V té chvíli je připraven chirurgický tým, který v co nejkratší možné době odebere příslušný orgán. Tato metoda se používá v evropských státech, u nás mají největší zkušenosti v Plzni a Ostravě, na jižní Moravě jsme takto získali orgán k transplantaci poprvé. Celý zákrok organizačně koordinovala transplantační koordinátora Lenka Telecká.

Během celého procesu je hlavní důraz kladen na samotného dárce a jeho rodinu, která má dostatek času se rozloučit a může být se svou milovanou osobou až do úplného konce jeho života. Pacient umírá v kruhu nejbližších a ze strany ošetřujícího personálu je kladen důraz na jeho komfort. V tomto případě šlo o muže ve středních letech po těžké autonehodě, se život vylučujícím poraněním mozku bez šance na uzdravení.
Chtěli bychom poděkovat rodině pacienta za vstřícný přístup. Současně bychom chtěli poděkovat rodinám všech minulých dárců, že přes svůj zármutek pochopili, že jsou mezi námi lidé, kteří neměli tolik štěstí a bez transplantace by předčasně zemřeli nebo by byli v životě výrazně omezeni.
V CKTCH  se v loňském roce provedlo 146 transplantací srdce, jater a ledvin. Potřeba těchto orgánů pro transplantace však významně převyšuje počet dostupných orgánů, takže ne každý pacient čekající na transplantaci se jí může dočkat.
 

Další informace: 

Česká televize

www.novinky.cz

www.idnes.cz

FN Brno

Vitalia

Blesk