Menu

První implantace chlopně EDWARDS SAPIEN 3 ULTRA v České republice

Transkatétrová náhrada aortální chlopně (TAVI) je výborná léčebná metoda pro nemocné se zúžením aortální chlopně, zejména pro ty, kteří jsou pro klasickou chirurgickou náhradu velmi rizikoví. Od roku 2009, kdy jsme na našem pracovišti s programem transkatetrových náhrad chlopní začali, jsme takto implantovali již 510 chlopní. Tento týden jsme jako první pracoviště v ČR měli možnost implantovat nejnovější generaci chlopní Edwards pod označením Sapien 3 Ultra. Ve srovnání s předchozí generací chlopní dokáže tato chlopeň ještě více utěsnit prostor mezi původní a novou chlopni a prakticky tak eliminovat výslednou nedomykavost, což je jednou z hlavních nevýhod TAVI.  Oběma pacientům byla chlopeň zavedena drobným vpichem přes tříslo v místním znecitlivění a u obou se podařilo dosáhnout optimálního výsledku.