Menu

Přednemocniční zásah u pacienta s mechanickou srdeční podporou (MSP)

Ve dnech 7. – 9. 6. 2019 se uskutečnilo v Moravském krasu metodické cvičení zdravotnických záchranných služeb z celé ČR a SR – konkrétně z Bratislavy -  s názvem Putovní 155. Smyslem tohoto setkání byla výměna zkušeností, kdy poskytovaná zpětná vazba je okamžitá. 15 záchranářských posádek plnilo celkem 10 úkolů a jedním z nich byl i úkol provedený společně s CKTCH Brno, s pracovním názvem ČEPRO  - Poskytnutí přednemocniční péče pacientovi s mechanickou srdeční podporou.

Cílem bylo zjistit, zda záchranáři dokáží správně identifikovat zařízení, vyšetřit a zajistit monitoraci pacienta a správně směrovat pacienta do zdravotnického zařízení – konzultovat s naší koordinátorkou MSP.
Bezprostředně po zásahu u našeho skutečného pacienta proběhl rozbor řešení situace, které záchranáři zvolili, krátké seznámení s principem a funkcí MSP, důvody indikace k implantaci, rozdíly v péči o pacienta s MSP, alarmové situace a správná reakce na ně, zvláštnosti resuscitace, nejčastější komplikace, které by mohli řešit ve své praxi a možnosti následné péče.
Úkol měl velký úspěch, i když byl pro některé záchranáře trošku oříškem. Chvíli jim trvalo, než rozlouskli záhadu komunikujícího pacienta při vědomí, bez hmatného pulsu
na centrálních tepnách, neměřitelného tlaku a saturace kyslíkem. Naprostá většina však nakonec přístroj objevila a identifikovala a navázala úspěšné spojení s naší koordinátorkou.

Ale o to jde, vzdělávat se, rozvíjet se a pečovat lépe o naše pacienty.
Dovolím si tedy říci, že mise byla splněna.

Chtěla bych poděkovat ZZS Jihomoravského kraje za možnost podílet se společně
na vzdělávací akci, především panu Mgr. Vladimírovi Jaruškovi za perfektní organizaci
a profesionalitu s jakou se nám věnoval.
Dále firmě Medtronic za poskytnutí edukačního materiálu pro jednotlivé posádky a zapůjčení demo setu pro názornou ukázku systému HeartWare HVAD.
Ale především velké poděkování patří našemu úžasnému pacientovi, panu Jindřichu Kašparovskému, který se s nebývalou energií a ochotou zhostil svěřeného úkolu a společně se svou sestrou sehrál 14krát věrohodně modelovou situaci pacienta v nouzi.  Současně
na akci oslavil své životní jubileum 60ti let. Za celý náš realizační tým a tým MSP Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie přeji panu Kašparovskému „život na plné otáčky
a vždy dostatek energie do dalších let“.

Zdeňka Doležalová
VAD koordinátorka

 

Informace
Mechanická srdeční podpora (MSP)
• Mechanické srdeční podpory jsou čerpadla krve, která jsou schopna u pacientů s pokročilým srdečním selháním částečně nebo úplně převzít úlohu srdce v krevním oběhu s cílem obnovení dostatečného srdečního výdeje.
• V současnosti je v České republice hlavní indikací k implantaci MSP tzv. přemostění
k transplantaci srdce.
• První mechanická srdeční podpora byla pacientovi v CKTCH Brno implantována 30. 1. 2009.
• Roku 2013 byla provedena první implantace miniinvazivním přístupem v ČR a rovněž
ve střední a východní Evropě.
• Do dnešního dne pomohla již 83 pacientům, které na životě ohrožovalo pokročilé srdeční selhání a aktuálně pro ně nebylo jiné řešení jejich zdravotního stavu.
• Pacientům se výrazně zvýší kvalita života. Zlepší se příznaky srdečního selhání, mohou žít normálním životem, vykonávat běžné denní činnosti, chodit do zaměstnání, do školy, upraví se jim psychický stav. Mohou cestovat a věnovat se svým koníčkům, rekreačně sportovat.
A současně v pohodlí domova čekat na vhodné dárcovské srdce.

Galerie