Menu

Oddělení 11

Vedoucí lékař oddělení 11

doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

 

Lékaři
MUDr. Irena Hamtilová
MUDr. Viktor Musil, Ph.D.
MUDr. Ilona Pařenicová
MUDr. Olga Pokorná
MUDr. Pavel Útrata

 

Staniční sestra

Jitka Geržová

Všeobecné sestry

Simona Čepešová
Lucie Mitášová
Alena Königová, DiS.
Jana Pavlíčková
Veronika Buriánková
Jaroslava Dvořáčková
Marie Novák
Mgr. Ladislava Skácelová
Bc. Martin Škaroupka
Kateřina Molerová, Dis.
Jitka Kumanová
Renata Válková
 

Sanitáři

Blanka Lattenbergová
Hana Hrubá
Soňa Šulcová
Jana Ujčíková

Jméno