Menu

Odběr ledviny při transplantaci od žijícího dárce

Rukou asistovaná retroperitoneoskopická nefrektomie

Transplantace ledviny je nejlepší metodou léčby chronického selhání ledvin. Většina ledvin pro transplantační účely pochází od zemřelých dárců. Vzhledem k tomu, že ledviny jsou párový orgán, je možné darovat ledvinu k transplantaci i v průběhu života. V České republice tvoří transplantace ledvin od žijících dárců zhruba 10 - 15 % všech transplantací ledvin. 

Kdo se může stát dárcem ledviny?

Dárcem ledviny se může stát zdravý dobrovolník (většinou pokrevně nebo emočně spřízněný s příjemcem), u kterého prokážeme správnou funkci obou ledvin, a který nemá ani žádné jiné přidružené onemocnění (cukrovka, onemocnění srdce, nádory apod.). Další podmínkou je, aby potenciální dárce a příjemce vykazovali shodu v AB0 systému (typ krevní skupiny). Transplantace ledvin, kdy dárce a příjemce nevykazují shodu v AB0 systému (tzv. AB0 inkompatibilita), v našem centru neprovádíme.

Výhody živého dárcovství ledviny

Živé dárcovství je spojeno s lepší dlouhodobou funkcí štěpu i s lepším přežíváním transplantovaných.  Je to dáno především tím, že od žijících dárců odebíráme pouze kvalitní, dobře fungující ledviny a minimální dobou studené ischemie (tj. doba, po kterou je odebraná ledvina mimo lidský organismus). Velkou výhodou je, že transplantaci je možné provést preemptivně, tj. ještě před zahájením dialyzační léčby nemocného. Příjemce ledviny od žijícího dárce se tak může vyhnout rizikům, která jsou spojena s dialýzou a nemusí být u něj zakládán cévní přístup pro dialýzu či peritoneální katetr.

Technika odebrání ledviny od žijícího dárce (tzv. nefrektomie)

Odebrání ledviny od žijícího dárce je možné buď klasickou otevřenou cestou nebo pomocí endoskopických metod (laparoskopie, retroperitoneoskopie). Vzhledem k anatomickému uspořádání velkých cév v lidském těle odebíráme od dárce většinou levou ledvinu (levá ledvinná žíla je delší než pravá) (obr. 1). Od roku 2012 provádíme v našem centru odběr ledviny od žijících dárců retroperitoneoskopicky, rukou asistovaně. 

 

Rukou asistovaná retroperitoneoskopická nefrektomie (HARS – hand assisted retroperitoneoscopic surgery)

Při operaci je dárce uložen v poloze na boku. Operačním přístupem je 8 -10 cm dlouhý příčný řez v podbřišku, kterým zavádí chirurg do těla dárce ruku a dále dvě až tři 1,5 cm dlouhé incize pro optiku a endoskopické nástroje (obr. 2). Příčný řez v podbřišku slouží především k tomu, aby na závěr operace mohla být odebraná ledvina z těla dárce rychle a bezpečně vyjmuta. Ledvina společně s močovodem a cévami je v těle dárce uvolněna od okolních tkání pomocí harmonického skalpelu (ultrazvukový disektor). Jako první je přerušen pomocí titanových klipů močovod. Poté jsou přerušeny cévním staplerem ledvinné cévy a ledvina je vyjmuta z těla dárce. Jakmile je ledvina promyta a zchlazena prezervačním roztokem (Custodiol), je předána na vedlejší operační sál k transplantaci. 

Výhody retroperitoneoskopické, rukou asistované nefrektomie

Mezi obecné výhody endoskopie patří menší pooperační bolest, rychlejší rekonvalescence a lepší kosmetický výsledek. Hlavní výhodou retroperitoneoskopické techniky je minimální riziko poranění nitrobřišních orgánů a rychlejší obnovení peristaltiky. Pomocí ruky zavedené do operačního pole jsme schopni odebranou ledvinu rychle a bezpečně vyjmout z těla dárce. 

Pooperační průběh a sledování

Předpokládaná doba pobytu v nemocnici je obvykle 4 - 5 dní. Dva měsíce po operaci doporučujeme dárcům fyzické šetření, aby nedošlo k rozvoji kýly v ráně v podbřišku. Dárce ledviny je dlouhodobě sledován v naší transplantační ambulanci. Při pravidelných kontrolách se zaměřujeme zejména na stav ledvinných funkcí, na rozbor moče a kontrolu krevního tlaku. 

Jaká jsou rizika živého dárcovství?

Vzhledem k tomu, že dárcem ledviny se může stát pouze zdravý jedinec a vzhledem k následným pravidelným kontrolám po darování ledviny, je přežití žijících dárců v principu delší než u běžné populace. Darování ledviny nepředstavuje pro dárce žádné významné ohrožení nebo zhoršení kvality života.

Galerie

Videogalerie