Menu

Nový přístroj pro měření poškození jaterní tkáně pomůže našim pacientům

Pacientům, kteří přicházejí k vyšetření stupně poškození jater, můžeme snadno a rychle zjistit stupeň fibrózy a steatózy. 

Transietní elastografie je metoda, která na ultrazvukovém principu měří rychlost šíření rázové vlny jaterní tkání a oslabení průchodu ultrazvukového signálu játry.
V řadě případů přispívá k zpřesnění diagnózy a určení stádia jaterního onemocnění. Stanovení pokročilosti jaterního onemocnění je naprosto klíčové pro další léčebnou péči. U většiny nemocných tak není třeba provádět jaterní biopsii.
Tato neinvazivní metoda přináší pacientovi větší komfort při vyšetření, neboť standartní délka vyšetření se pohybuje kolem 5 minut.

Galerie