Menu

Nejcennější dar…

Nejcennější dar…
Při příležitosti blížícího se „Evropského dne dárců orgánů“, který letos připadá na sobotu 
13. 10. 2018, se v Bazilice Nanebevzetí panny Marie na Mendlově náměstí v Brně uskutečnilo dne 11. října 2018 netradiční setkání a koncert.

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů zahrál v krásném prostředí baziliky dárcům orgánů a rodinám, v jejichž životě chybí ten, kdo byl pro ně důležitý.
Darování orgánu není nijak samozřejmou záležitostí, ale naopak darem nejcennějším.
Doc. MUDr. Němec poděkoval všem dárcům a jejich rodinám jménem těch, kterým rozhodnutí darovat orgán zachránilo život. 
Jako projev podpory a díků na závěr setkání proběhlo předání upomínkového předmětu rodinám dárců.
„Nežil zbytečně, kdo prodloužil život jinému…“

Galerie