Menu

Návštěvy na CKTCH

 

 

V souvislosti k probíhající epidemií akutních respiračních onemocnění, chřipky a vzrůstající nemocnosti v Jihomoravském kraji a celé ČR, je nařízen zákaz návštěv na celém pracovišti CKTCH, a to s platností od 11.01.2023 včetně.
Stále platí, že po dohodě s ošetřujícím lékařem, je možné povolit návštěvu u pacientů v závažném stavu za dodržení těchto režimových opatření - maximálně 2 návštěvníci současně po dobu 30 minut, po celou dobu návštěvy nasazen respirátor FFP2, při vstupu na oddělení provést hygienickou dezinfekci rukou.

Děkujeme za respektování