Menu

Návštěva ministra životního prostředí

Ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík dne 16.2.2024 navštívil Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. Během návštěvy jsme mu prezentovali projekt nové budovy. Tato stavba je považována za nezbytnou pro další rozvoj centra a zvyšování kvality poskytované péče. Součástí prezentace byla i představa ekologických řešení pro novou budovu, včetně implementace geotermálních vrtů a fotovoltaických panelů. Pan ministr si rovněž prohlédl jednotlivá oddělení a seznámil se s chodem CKTCH Brno, což mu umožnilo lépe pochopit potřeby a výzvy, před kterými centrum stojí.

Galerie