Menu

MICS – minimálně invazivní videoasistované kardiochirurgické výkony

Principem MICS výkonu je provedení plnohodnotného kardiochirurgického výkonu z minimálního možného přístupu s výhodou rychlejší rekonvalescence po operaci a minimalizací komplikací spojených s hojením operačních ran. Metoda je  srovnatelná s klasickým kardiochirurgickým výkonem (kdy přístupem k srdci je sternotomie – podélné přerušení hrudní kosti) a v některých aspektech  lepší.

Videoasistovaná plastika mitrální chlopně z minitorakotomie

U některých typů srdečních operací, vyžadujících otevření levé či pravé síně srdeční, lze operační výkon provést miniinvazivním způsobem, tj. asi 5-7 cm malou ranou na pravé straně hrudníku, doplněnou několika vpichy 1 cm nutnými pro zavedení endoskopické kamery a speciálních nástrojů. Výkon se provádí v mimotělním oběhu zavedeným z třísla. Na CKTCH Brno takto umíme řešit stenózu i nedomykavost mitrální chlopně, nedomykavost trikuspidální chlopně, defekty septa síní, benigní tumory pravé i levé síně, ablační výkony pro poruchy rytmu nebo jejich kombinace.
V celkové anestezii při vydechnuté pravé plíci je do pravé pohrudniční dutiny zavedena kamera a nástroje, na mimotělním oběhu zavedeným z třísla a částečně i z krční žíly je poté zastaveno srdce, otevřena jedna nebo obě srdeční síně a následně proveden vlastní kardiochirurgický výkon. Po jeho skončení je srdeční síň opět zašita, obnovena činnost srdeční, echograficky zkontrolován efekt výkonu, do hrudníku i osrdečníku jsou zavedeny drény a výkon je ukončen vytažením kanyl mimotělního oběhu a zašitím kožních ran. Rizikem velice minimálním - do 2 % je poranění pravé plíce, krvácení z hrudní stěny nebo srdce, které by si raritně mohlo vynutit otevření pohrudniční dutiny a ošetření zdroje otevřenou cestou. V některých ojedinělých případech - zvláště pro špatné anatomické poměry, výraznou obezitu pacienta, srůsty v pohrudniční dutině – nelze minimálně invazivní výkon bezpečně dokončit a je nutno operaci provést ze sternotomie.