Menu

Kurz: Komunikace s rodinou při sdělování zprávy o mozkové smrti a o plánovaném odběru orgánů pro transplantace

Kurz pro lékaře ARO ve spádové oblasti CKTCH proběhl již čtyřikrát s velmi příznivou odezvou.
Proto v tomto projektu našeho transplantačního centra pokračujeme i v roce 2019. Naším cílem je proškolení postupně všech lékařů ARO ve spádové oblasti CKTCH.

Kurz pro 9 lékařů tentokrát proběhne 2.12.2019

Cílem je pomoc lékařům připravit se na komunikaci s rodinou tak, aby zprávu o odběru orgánu k transplantaci rodina zvládla přijmout. Rozhovor probíhá s blízkými ve chvíli, která je pro ně emočně velmi náročná. Stejně tak je tato situace velmi zátěžová pro lékaře.
Lektorky kurzu, psycholožky Mgr.Alžběta Michalčíková a Mgr. Radka Alexandrová, lékaře ARO speciálně povedou v tom, jak sdělovat informace a hovořit s rodinou. Vyzkouší si v průběhu také prakticky dovednosti jak komunikovat důstojně, jasně, strukturovaně, ale také empaticky a ohleduplně. Kurz ve výsledku poskytuje lékařům důležitou a významnou oporu v náročné situaci, kterou sdělení nepříznivé zprávy pozůstalým bezpochyby je.