Menu

Kardiolog Dr. Petr Novotný přednášel na výročním zasedání k Memorandu pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicíny

Kardiolog MUDr. Petr Novotný vystoupil s přednáškou „LVAD – nejde jen o srdce“ na výročním zasedání Memoranda pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu konaném na Magistrátu města Brna. Účastníky byli primátorka města Brna, 1. náměstek primátorky města Brna, hejtman JMK, děkan LF MU, zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci dalších z 19. signatářů memoranda. Přednáška velmi zaujala přítomné a byla velmi přínosná z oblasti aplikovaného monitoringu pacientů v lékařské praxi.

Galerie