Menu

Infekční markery v perioperační medicíně - poster, který byl prezentován na ESA 2023 v Glasgow MUDr. Olgou Hrazdilovou, Ph.D. z CKTCH Brno

Infekční markery v perioperační medicíně (Infection Markers in Perioperative Medicine, O. Hrazdilová, H. Spáčilová) je název posteru, který byl prezentován na ESA 2023 v Glasgow. 

Stěžejní část této práce je věnována ICIS (Intesive Care Infection Score).

ICIS jako marker k odlišení sepse a systémové zánětlivé reakce jsou využívány na pracovišti CKTCH od roku 2015, kdy se jednalo o research parametr. CKTCH pracoviště bylo jedno z prvních, které disponovalo touto diagnostikou. Přispělo tak k jeho rozšíření a uznání hematologickou společností v ČR.

Zkušenosti s ICIS byly dále prezentovány na WCA 2021 v Praze a byly ohodnoceny 1. mistem na Colours of Sepsis 2022.

Galerie