Menu

CKTCH studentům LF MU - ze studenta absolventem

CKTCH se zúčastnilo panelové diskuze na půdě LF MU v Brně, kde se za účasti paní proděkanky Mgr. Jany Fialové, Ph.D. studentům lékařských i nelékařských oborů představilo jako potenciální zaměstnavatel. Společně se zástupci FN USA a MOÚ v Brně byly diskutovány možnosti, postupy a úskalí při hledání pracovní příležitosti ve zdravotnictví po ukončení studia na LF MU.
Studenti LF MU (lékařských i nelékařských oborů) se setkali se zástupci zaměstnavatelů z různých odvětví lékařské praxe a získali přehled o tom, jak to chodí v reálném světě. Nejdříve se dozvěděli zajímavé informace o tom, jak postupovat, když už končí své studium a co všechno budou potřebovat. Ve druhé části večera proběhla panelová diskuse HR manažerů a byla možnost, zeptat se na své dotazy. V poslední části večera se uskutečnil networking přímo s vystupujícími z řad zaměstnavatelů!

Ze studenta absolventem Lékařské fakulty MU | Kariérní centrum MUNI

 

Galerie