Menu

CKTCH spolupořádá seminář: Koarktace aorty; Fallotova tetralogie | Česká kardiologická společnost

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  jménem České Kardiologické společnosti a její PS Chlopenní a vrozené srdeční vady Vás srdečně zveme na první ze série edukačních seminářů věnující se vrozeným srdečním vadám (VSV) v dospělosti. Seminář I: Koarktace aorty; Fallotova tetralogie se uskuteční v Brně v pátek 4.11.2022, budou na něm participovat přední odborníci ze všech VSV Center v dospělosti a Dětského kardiocentra.

V roce 2023 budou následovat i další témata: II  Transpozice velkých tepen – arteriální a atriální switch, vrozeně korigovaná transpozice velkých  tepen, III   Zkratové vady – VSD, ASD, AVSD, Eisenmengerův syndrom, IV  Ebsteinova anomálie; univentrikulární cirkulace.  

Seminář I: Koarktace aorty; Fallotova tetralogie (www.cksonline.cz)

Seminář I: Koarktace aorty; Fallotova tetralogie (www.kardio-cz.cz)

Program