Menu

CKTCH se aktivně účastnilo na Memorandu elektronizace zdravotnictví a telemedicíny

CKTCH se aktivně zúčastnilo setkání expertní skupiny. Jedním z jejích bodů byla prezentace výměny zdravotnických informací podle specializovaných a celosvětově uznávaných profilů.

CKTCH je jedním z prvních poskytovatelů zdravotní péče v ČR, kteří se vydali na přelomovou cestu vybudování infrastruktury IHE.

Obsahem prezentace byla výměna informací s Fakultní nemocnicí v Olomouci. Po věcné stránce spolu nemocnice již dlouho spolupracují, mají sdílené pacienty a při nedostupnosti jednoho z pracovišť se o jeho pacienty stará pracoviště druhé. Při takové péči o „cizího“ pacienta je třeba mít okamžitý přístup k celé jeho relevantní zdravotnické dokumentaci.

Hlavním sdělením naší prezentace byla efektivnost, úplnost a snadnost, s jakou jsme mohli relevantní zdravotnickou dokumentaci sdílet. A to přesto, že informační systémy obou nemocnic jsou různorodé, mají odlišně strukturované databáze, na jejich vnitřní integraci se podílejí různé dodavatelské společnosti. Liší se zcela, až na onen zásadní aspekt: jsou obě schopny bezezbytku naplnit požadavky příslušných profilů IHE. V jejich rámci zvládnou obě nemocnice hrát například role poskytovatele i konzumenta dokumentace, poskytovatele i konzumenta identit pacientů, a tak podobně, to vše zabezpečeně, garantovaně, spolehlivě.

Hlavním cílem naší prezentace bylo (a stále je) inspirovat všechny, kterým jde o cíle expertní skupiny Memoranda a mnoha dalších subjektů: cíle v oblasti elektronizace a informatizace zdravotnictví. Připravit nemocnici, aby mohla informaticky spolupracovat podle IHE je možné, ale není to úplně jednoduché. Obvykle je potřeba přizpůsobit jak jednotlivé zdroje informací, tak způsob jejich propojení v rámci nemocnice – a pak je opatřit správnou konverzí do standardizovaných výměnných formátů a vystavit prostřednictvím vhodných rozhraní.

Pokud se tou cestou vydáte, bude vaše spolupráce s námi a se všemi souputníky také okamžitá a prakticky bez dalších nákladů.

Na konci loňského roku CKTCH přešlo z testovacího režimu do plnohodnotného režimu pracovního, v rámci společného projektu se společností C SOLUTION. Až bude profily IHE po příkladu vizionářů implementovat i Česká republika, budou zdravotnické informace proudit volně a bezpečně dle potřeby. Zdravotnictví se bude řídit nesrovnatelně efektivněji.

Děkujeme moc za spolupráci na projektu a prezentování:

Ing. Kateřina Prettner - Vendor Co-Chair (jednatel C SOLUTION s.r.o.)
Jan Hůlek - User Co-Chair
Ing. Antonín Hlavinka - IT náměstek, FN Olomouc

Galerie