Menu

CKTCH na špici výměny zdravotnických informací

CKTCH - Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno je jedním z prvních v ČR, kteří se vydali na přelomovou cestu vybudování infrastruktury IHE (IHE je mezinárodní iniciativa sdružující zdravotnické profesionály a dodavatele informatiky). Dalším novátorem a souputníkem je mimo jiné i Fakultní nemocnice v Olomouci, připravující sdílení zdravotnických informací prostřednictvím světových standardů. 

Na své cestě se obě nemocnice dostaly do takové vyspělé testovací fáze, že mohly ukázat, jak lze dobře vybudované systémy skloubit.

Po věcné stránce spolu nemocnice již dlouho spolupracují, mají sdílená data o pacientech a při nedostupnosti jednoho z pracovišť se o jeho pacienty stará pracoviště druhé, avšak péče o pacienty se nemění. Ovšem při péči o „cizího“ pacienta je třeba mít okamžitý přístup k celé jeho relevantní zdravotnické dokumentaci.

Po informatické stránce se nemocnice zcela liší, mají různorodé nemocniční informační systémy, na vnitřní integraci se podílejí různé dodavatelské společnosti. Liší se zcela, až na onen zásadní aspekt: integrují v souladu s IHE.

IHE identifikuje typické a stále se opakující úkoly při komunikaci zdravotnických informačních systémů, pečlivě je analyzuje, popisuje, volí k nim přiměřené a vhodné standardy. Výsledky této mimořádně náročné práce publikuje a dává je bezplatně k dispozici. Jde o vybudování takových komponent, které mohou do sebe zaklapnout, skloubit se a tím umožnit vznik novému funkčnímu celku vyššího řádu. Tuto cestu si zvolila řada zemí v Evropě i mimo ni a vybudovala funkční celostátní eHealth (např. Rakousko, Švýcarsko, Anglie, Německo, Finsko, USA a další). Také Evropská komise doporučuje použití 27 vybraných IHE profilů pro sdílení zdravotnických dat.

Nechte se inspirovat.

Propojení CKTCH a FNOL, které nyní podporují příslušné IHE profily, tak, aby si vzájemně viděly do potřebné dokumentace, trvalo několik hodin. A kompletní zdravotnická dokumentace byla obousměrně sdílena.

Připojení dalších nemocnic – pokud budou připraveny jako aktéři v IHE profilech bude také okamžité a prakticky bez nákladů. Každé takové nemocnici zároveň vzroste nezávislost na dodavatelích jednotlivých informačních systémů.

Tento skvělý výsledek byl českou skupinou IHE prezentován na konferenci Czech digital medicine summit 2022 v Pražském IKEMu. Vzbudil mimořádný zájem, nejen jako první podobná výměna v ČR, ale i v odborné Evropě: Nechte se inspirovat a navštivte 13. září IHE Experience Day v Montreux (registrace je přístupná zde: https://connectathon.ihe-europe.net/ihe-europe-experience-day-2022), kde bude propojení CKTCH a FNOL také předvedeno. Zažijte na vlastní kůži reakci výkvětu Evropské zdravotnické informatiky.

Nechte se inspirovat a zůstaňte naladěni na další zprávy – v brzké době plánuje CKTCH přechod z testovacího režimu do plnohodnotného režimu pracovního, v rámci společného projektu se společností C SYSTEM HOLDING. Až bude profily IHE po příkladu těchto vizionářů implementovat i Česká republika, budou zdravotnické informace proudit volně a bezpečně dle potřeby. Zdravotnictví se bude řídit nesrovnatelně efektivněji.