Menu

CKTCH je aktivním účastníkem a expertním členem Memoranda o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu

Město Brno se jako jeden z hlavních iniciátorů připojí k Memorandu o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu. Dokument Memoranda spojuje 19 zúčastněných stran, které budou v následujících 10 letech spolupracovat v oblasti elektronizace zdravotnictví a telemedicíny.

K memorandu se kromě města Brna připojí Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, brněnské nemocnice a univerzity včetně svých špičkových vědeckých pracovišť. Součástí jsou i zástupci zdravotních pojišťoven a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Součástí expertní skupiny jsou i zástupci Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH).

Na výročním zasedání expertní skupiny Memoranda v září 2022 a poté i v říjnu 2022 bude CKTCH aktivním účastníkem odborných přednášek ze strany lékařů na téma telemedicíny u sledování pacientů s mechanickou srdeční podporou a v říjnu budou prezentovány výsledky Rossovy operace a jejího potenciálu směrem k telemedicíně.

Signatáři Memoranda o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu jsou:

• statutární město Brno
• Jihomoravský kraj
• Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
• Fakultní nemocnice Brno
• Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
• Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
• Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
• Masarykův onkologický ústav
• Nadační fond NEUROSMART
• Nemocnice Milosrdných bratří
• Úrazová nemocnice v Brně
• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
• Vojenská nemocnice Brno
• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
• Vysoké učení technické v Brně
• Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky