Menu

CKTCH Brno se aktivně účastní Brněnských dnů prevence.

Brno, 1. dubna 2022 - Brněnské dny prevence je nová celoměstská kampaň pro širokou veřejnost, která se zaměřuje na civilizační choroby včetně cerebrovaskulárních, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Kampaň začala v pátek 1. dubna 2022 na náměstí Svobody, program potrvá do konce tohoto měsíce.

„Díky prevenci můžeme předejít budoucím zdravotním komplikacím. Pomocí kampaně Brněnské dny prevence chceme poukázat na to, jak je důležité pečovat o své vlastní fyzické a duševní zdraví. V letošním ročníku se zaměříme především na civilizační choroby, a to například na onkologická a kardiovaskulární onemocnění. V průběhu dubna jsme ve spolupráci s našimi partnery připravili sérii přednášek, workshopů a aktivit, na kterých bude prezentováno určité téma, samozřejmě s důrazem na prevenci. Za zmínku stojí prohlídka Gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu, která proběhne v pondělí 4. dubna od 16 hodin. V úterý 26. dubna se uskuteční přednáška o prevenci a včasné diagnostice nejčastějších onkologických onemocnění. Věřím, že si každý v programu najde to, co ho zajímá,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Kampaň připravil magistrátní Odbor zdraví ve spolupráci s odbornými institucemi, jako jsou Masarykův onkologický ústav, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Ústav psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a další.

Jméno