Menu

Celostátní průzkum "Nemocnice ČR 2017"

CKTCH se v letošním roce zúčastnilo celostátního projektu „Nemocnice ČR 2017, do kterého bylo zapojeno 155 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

Anketa, kterou provádí Health Care Institute,  probíhala od 1. února 2017 do 31. srpna 2017 a je postavena na nezávislém celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců nemocnic.

Naše centrum získalo v kategorii hospitalizovaní pacienti Jihomoravského kraje 3. místo a v kategorii ambulantní pacienti 2. místo.

Moc děkujeme všem pacientům za toto skvělé hodnocení. Velmi si ocenění vážíme a věříme, že v budoucnosti budete ještě spokojenější.

Galerie