Menu

Brno, město transplantací

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v únoru uplynulo 35 let od první úspěšné transplantace jater v bývalé východní Evropě. Tento primát si vysloužili pracovníci II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kteří po rozsáhlé experimentální přípravě transplantaci provedli 2. února 1983.

Brno, město transplantací

K tomuto výročí proběhla konference: Brno, město transplanatcí. Na konferenci přednášel prof. Černý, který byl součástí transplantačního týmu a popisoval jak probíhala první první cesta k transplantaci jater v ČR. Konference se účastnil i první transplantovaný pacient pan Mynář.

 

Konference se konala pod záštitou
ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha
děkana LF MU prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.
primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála

 

Galerie