Menu

Antonín Novák

Dobrý den,

dovoluji si  Vám  poděkovat za vzornou péči při  mé hospitalizaci při které  jsem byl operován dne 24.4.2017 kdy mi byla provedena v mimotělním oběhu revaskularizace myokardu trojnásobným aortokoronárním bypassem.

Při  této  hospitalizaci  jsme byl  velmi překvapen chováním  zdravotnického  obsazení Vaší nemocnice u Svaté Anny v Brně - centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. Byl  jsem  překvapen  skutečně vzorným  přístupem k pacientům a to v kteroukoliv dobu a na všech  pracovištích, které jsem u Vás prošel při svém  pobytu. Velké  poděkování za provedenou  operaci, která mi umožnila návrat ke své rodině a dále si s nimi užívat  život. Všichni pracovníci se kterými  jsem přišel do styku při svém  povolání - poslání provádí  práci na  velmi vysoké úrovni a jen  oni a my pacienti si uvědomujeme co znamená při  závažné  nemoci dostat takovou  odborně provedenou  pomoc. Protože jsem  byl  operován dne 24.4.2017 tak od této doby  si dále  užívám život tedy 365 dní  =  8 760 hodin  =  525 600 minut  =  31 536 000 vteřin a jen Vaší  pracovníci a pacient ví co v životě znamená  v mnoha případech pouhá jedna jediná  vteřina. A Vy pomáháte svoji každodenní práci žít co  největší počet  právě těch vteřin , těm co přicházejí nebo  jsou  přivážení na Vaše pracoviště. Za Vaši  vysoce  odbornou  práci si tedy dovoluji Vám  všem poděkovat a popřát Vám i Vašim rodinám hodně sil pro práci , klid a pohodu  v rodinách , protože my pacienti jsme rádi, že taková pracoviště v České republice  ještě jsou.

Váš pacient
Novák Antonín 

Jméno