Menu

Aktualizace konsenzuálního prohlášení Evropské společnosti pro aterosklerózu o homozygotní familiární hypercholesterolemii z roku 2023: nové způsoby léčby a klinické pokyny

V odborném časopise European Hearth Journal byl publikován odborný článek prof. Freibergera (spoluautor), který se zabývá homozygotní familiární hypercholesterolemií.

Celý článek naleznete ZDE