Menu

29. září - Světový den srdce

Čtvrtek 29. září 2022 je Světovým dnem srdce. Jedná se o akci poprvé konanou v roce 2000 a organizovanou každý rok Světovou federací srdce Světovou zdravotnickou organizací.
Smyslem a poselstvím Světového dne srdce je opět upozornit, že chorobám srdce lze předejít. Čísla zdravotnických statistik týkající se onemocnění srdce jsou totiž stále více alarmující. I přes pokroky medicíny v posledních desetiletích jsou onemocnění srdce a CMP (mozková mrtvice) hlavními příčinami úmrtí.