Menu

29.03.2023 se za CKTCH konal: Slavnostní seminář ke 40. výročí první transplantace jater v ČR (tehdejším Československu)

Dne 29. března 2023 se za CKTCH konal: Slavnostní seminář k 40. výročí první transplantace jater v ČR (tehdejším Československu).
Slavnostní seminář se konal pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy university pana prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.

Galerie