Menu

25 let samostatnosti Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Kořeny Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie sahají do roku 1984, kdy v rámci FN u sv. Anny bylo vytvořeno samostatné Kardiochirurgické oddělení, jehož základním úkolem bylo soustředit veškerou operativu srdečních onemocnění pod jednu střechu a jedno vedení a ukončit tak dlouho trvající soupeření obou chirurgických klinik v této oblasti. Od roku 1988 bylo toto oddělení vyčleněno z FN u sv. Anny a stalo se součástí Institutu medicinského výzkumu. Po jeho rozpadu, v roce 1991, vzniklo samostatné specializované zdravotnické zařízení Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.

Je řízeno přímo Ministerstvem zdravotnictví ČR. První léta byla především ve znamení raketového nárůstu počtu operací, což bylo důsledkem rozvoje kardiologie. Její terapeutické možnosti byly však velmi omezené, a tak tlak na počet operací narůstal. S vyšším počtem operací se ukázalo nezbytné provést některé rekonstrukce, např. navýšit počet operačních sálů na tři, rozšířit pracoviště invazivní kardiologie a zejména ambulantní provoz. Nutností bylo i vytvoření samostatného oddělení pro pacienty po transplantacích. Vyšší nároky vyžadovaly i personální stabilizaci. Zvýšení počtu srdečních operací vedlo zákonitě k trvalému zlepšování operačních výsledků (zatímco mortalita v roce 1990 byla téměř 10 %, v posledních letech se udržuje kolem 3 %). Počty uzdravených nemocných po srdeční operaci tak patří k nejvyšším v České republice a počty komplikací naopak k nejnižším. Přežívání po transplantacích orgánů je plně srovnatelné se špičkovými evropskými pracovišti. Tyto dlouhodobě vynikající výsledky považujeme za svůj největší úspěch. Centrum drží řadu českých prvenství. Například v roce 1995 se uskutečnila první transplantace srdce u malého dítěte, v roce 1998 poprvé v České republice současná transplantace dvou orgánů srdce a ledviny, v roce 2005 ojedinělý výkon v Evropě a první u nás - současná transplantace srdce, jater a ledvin. Od roku 2009 začíná program mechanických srdečních podpor, transkatétrových implantací srdečních chlopní a od roku 2014 program minimálně invazivních videoasistovaných operací na otevřeném srdci. CKTCH dnes patří svým dokonalým přístrojovým vybavením s profesionálním lékařským personálem mezi nejlepší evropská pracoviště. Jako první v České republice tu byl před 8 lety vybudován hybridní operační sál. „Je to pracoviště vybavené nejmodernějším rentgenovým angiokardiografickým přístrojem, na jednom operačním stole lze tak současně provést srdeční operaci bez nutnosti pacienta kamkoli převážet nebo provést vysoce rizikový intervenční výkon,“ popisuje vybavení sálu ředitel Petr Němec,“ klasickým výkonem na tomto sále jsou transkatétrové implantace aortálních chlopní tzv. TAVI, kde patříme k centrům s nejvyšším počtem těchto operací u nás.“ Stanovení správné diagnózy a následné léčby se neobejde bez dokonalého a přesného zobrazení všech srdečních struktur. Kvalita zobrazení je přitom ve velké míře závislá na úrovni technologie. „Velkého technického pokroku bylo dosaženo i zejména při echokardiografickém vyšetření,“ zamýšlí se Petr Němec a pokračuje,“ toto vyšetření je jednoduché, bezbolestné a nemá na pacienta žádný negativní vliv například v podobě rentgenového záření. Jeho nejdokonalejší varianta je obraz srdce ve trojrozměrném prostoru tak zvané 3D vyšetření, během kterého je možné zobrazit všechny srdeční struktury, zejména srdeční chlopně ve skutečném obraze a to nejen v klidu, ale i při pohybu. Chirurg si tak může výkon dopředu přesně naplánovat.“ Má ještě další výhody - diagnostikuje se v řádu několika minut, přístroje jsou dostupné, mobilní a relativně levné, zobrazení probíhá v reálném čase „live“, zdravotní rizika jsou nulová, vyšetření lze několikrát opakovat. CKTCH má nejrozsáhlejší archiv těchto vyšetření nejen v České republice, ale pravděpodobně i v Evropě. V posledních 10 letech jsme se v souladu s požadavky doby zaměřili na kvalitu péče a bezpečí pacientů. Výsledkem bylo získání osvědčení od Spojené akreditační komise ČR v roce 2012 a jeho obhajoba v roce 2015. Tento krok spolu s pečlivým a odpovědným přístupem zaměstnanců vyústil ve fakt, že za 25 roků jsme byli nuceni řešit minimum stížností pacientů a naopak dostáváme množství poděkování za naši péči a přístup k pacientům. CKTCH má před sebou reálně velmi dobrou perspektivu a je schopno si své výjimečné postavení dlouhodobě udržet. Máme stabilizovaný kolektiv ochotných, zapálených, zkušených a vysoce profesionálních lékařů i nelékařských pracovníků ve všech kategoriích, což spolu se špičkovým technickým vybavením pracoviště dává předpoklady pro kvalitní péči i možnost provádění výzkumu. Do března letošního roku zde bylo provedeno více než 27 000 srdečních operací a přes 2 300 transplantací srdce, jater a ledvin. Více než dvacet let ho vedl profesor Jan Černý, skvělý chirurg a organizátor. U příležitosti našeho výročí pořádáme dnes odbornou konferenci, které se zúčastní více než 150 kardiochirurgů, kardiologů, nefrologů, anesteziologů a lékařů dalších specializací, stejně tak jako nelékařských pracovníků z celé republiky. Témata, o kterých se bude hovořit, jsou např. miniinvazivní metody v kardiochirurgii, transplantace ledvin od žijících dárců, pokroky v anestezii nebo specializovaná genetická vyšetření u některých vrozených onemocnění.

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, ředitel CKTCH Brno

Dne 12.dubna 2015 proběhl seminář k 25. výročí založení CKTCH

Video k 25. výročí založení CKTCH je ke shlédnutí na internetovém kanále:
YOUTUBE.com