Menu

WORKSHOP: Efektivní komunikace při sdělování nepříznivé zprávy

Sdělit rodině, že jejich blízký zemřel, patří bohužel k práci lékaře a bývá to vždy rozhovor těžký. O to více je tato situace náročnější, když se navíc jedná o rozhovor o dárcovství. Rozhovor probíhá s blízkými ve chvíli, která je pro ně emočně velmi náročná. Za jednu z psychicky nejtěžších chvil ji také označuje většina lékařů a vnímá ji jako těžší než medicínské a admistrativní úkony spojené s dárcovským programem. Právě lékař je ten, na kterém v tu chvíli záleží, jak rozhovor probíhá. On je ten, který by měl mít psychickou sílu a kompetence zvládnout tuto velice zátěžovou situaci.  

Proto jsme se rozhodli lékaře a prostřednictvím jich samozřejmě i rodiny a blízké zemřelého v tomto těžkém okamžiku podpořit.
Od roku 2018 pořádáme několikrát ročně pro lékaře ARO ve spádové oblasti CKTCH jednodenní workshop věnovaný komunikaci s rodinou při sdělování zprávy o mozkové smrti a o plánovaném odběru orgánů pro transplantace. Cílem je připravit lékaře na komunikaci s rodinou tak, aby zprávu o odběru orgánu k transplantaci rodina zvládla přijmout.

Workshop proběhl poprvé 10.3. 2018. Zúčastnili se ho již lékaři z ARO Třebíč, Znojmo, Břeclav, FN USA a ORIM Bohunice a měl velmi příznivou odezvu. Rádi bychom, aby měli možnost se postupně účastnit všichni lékaři ARO ve spádové oblasti CKTCH.

Nejbližší workshop se koná 3.12. 2018, 9,00 – 17,30hod, v  City Apart Hotelu Brno,
Školitelé: Mgr. A.Michalčíková, klinický psycholog, Mgr. R.Alexandrová, klinický psycholog
Žádost o rezervaci místa posílejte prosím na jeden z uvedených kontaktů:

cktch@cktch.cz
alzbeta.michalcikova@cktch.cz

Galerie

Jméno