Menu

Milan Vondra

Vážený pane řediteli,

chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování za svůj život.