Menu

Lze zvýšit počty dárců srdce? Seminář

Občanský spolek pacientů po transplantaci srdce s názvem
SPOLEK MARKÉTA, z. s., IČ: 060 42 988 se sídlem Zlínská 370, Vizovice
si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ zaměřený
na podporu programu srdečních transplantací
„LZE ZVÝŠIT POČTY DÁRCŮ SRDCE?“

 

Termín konání: 24. DUBNA 2019 - 17.00 – 19.00 HODIN
Místo konání: AULA Fakulty humanitních studií Univerzity T. Bati
ve Zlíně, budova Vzdělávacího komplexu U18, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
(nachází se v centru Zlína cca 100 m od Kongresového centra arch. Evy Jiřičné)
Za účasti předních kardiologů a kardiochirurgů z Centra kardiovaskulární a transplantační
chirurgie Brno a 1.Interní-kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny Brno

 

P R O G R A M:
1. Zahájení semináře a představení přednášejících – Ing. František Kmínek
2. SRDEČNÍ SELHÁNÍ-JEHO PŘÍČINY A ŘEŠENÍ – prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
3. DAROVÁNÍ SRDCE–legislativní a praktické aspekty – doc. MUDr. Petr Němec, CSc.
4. Mechanická srdeční podpora-prodloužení života – MUDr. Petr Fila, Ph.D.
5. ŽIVOT po transplantaci srdce – prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
6. Odpovědi na dotazy účastníků semináře
7. Závěr

 

Ing. František Kmínek
Předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s.
Tel.: 602 755 729, email: [obfuscate_1_|96|102|105|96|102|100|107|58|110|95|117|106|88|101|45|99|116]