Menu

JUDr. Marie Zvonková

Vážený pane řediteli,
tímto chci jménem svým a jménem rodiny Káňové, poděkovat MUDr. Vojtěchové (CKTCH), která je ošetřující lékařkou mého tatínka, Pavla Káni. MUDr. Vojtěchová velmi humanistickým a emocionálním přístupem a ochotou, sděluje informace naší rodině, ač jsme srozuměni s fyzickou i psychickou zátěží, které jsou v současnoti lékaři a zdravotníci vystavováni a případná "neochota by byla samozřejmě pochopitelná, neboť jsme všichni jehom lidé".

Ve své profesi se potkávám s různými charaktery  a přístupy osob napříč celou společností, osobně si však velmi cením profesionálního pohledu s nádechem lidskosti a individuálního přístupu k pacientům. S ohledem na současný stav, chci alespoň touto formou poděkovat za práci celého týmu a vyjádřit svůj obdiv!

Můj tatínek je hospitalizován na oddělení CKTCH po operaci chlopní - jedná se o velmi komplikovaný případ, jehož anamnéza vyžadovala přípravu, úvahu a zodpovědnost. Díky týmu odborníků (včetně paní doktorky MUDr. Vojtěchové), se operace uskutečnila a v současné době je aktuálně řešen jeho neméně složitý pooperační stav.

Tímto Vám pane řediteli ještě jednou děkuji za velmi dobře odváděnou práci a s nadějí v úplné udravení tatínka, věřím v budoucí profesní úspěchy celé nemocnice.

                                                           S pozdravem
                                                           JUDr. Marie Zvonková

Jméno