Menu

Filip Hahn

Dobrý den,
jsem otcem Filipa Hahna, který ve vašem Centru v srpnu 2018 absolvoval náročnou Rossovu operaci.  

Hluboce smekám nejen před neuveřitelnou zručností vašich kardiochirurgů, ale i před lidskostí , ochotou a nesmírně vstřícným přístupem veškerého zdravotnického personálu.
Dovolte mi , abych celému vašemu týmu poděkoval za veškerou péči, které se mému synovi na vašem pracovišti dostalo, nejen těmito řádky, ale i finančním darem. Darovací smlouvu přikládám k tomuto dopisu a zdvořile prosím o její podepsaní a zpětnému zaslaní jednoho vyhotovení.

 

S úctou Ing. Stanislav Hahn 

Jméno