Menu

Egovernment - eosobnost 2022

Magazín Egovernment v roce 2022  už po sedmé ocenil ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Udílení cen probíhalo pod záštitou

Ivana Bartoše, místopředsedy vlády pro digitalizaci

a

 

Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT Unie

KATEGORIE ZA CELKOVÝ PŘÍNOS

 

Kategorie za celkový přínos je hlavní kategorií, kterou vyhlašujeme pouze tehdy, kdy obdržíme nominaci na osobnost, či osobnosti, které skutečně vykazují aktivity výrazně nad rámec své funkce a to dlouhodobě, díky nimž došlo k posunu elektronizace veřejné správy. Je to tedy kategorie, která nemusí být nutně (a nebyla) udělena vždy. V letošním roce jsme nakonec vyhodnotili z došlých nominací tři osobnosti, které jsme poslali na stupně vítězů.

3. místo: Aleš Špidla, CKTCH Brno

je v současné době manažerem kybernetické bezpečnosti Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem studijních programů v oblasti kyberbezpečnosti (CEVRO Institut) a je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti. Ocenění mu je uděleno za jeho celkové působení v oblasti kyberbezpečnosti a to včetně evangelizace této oblasti ať již formou přednášek, rozhovorů či publikací s touto tématikou.

eOSOBNOST EGOVERNMENTU |

Jméno