Menu

Doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc.

Vážený pane řediteli CKTCH,

prosím, přijměte mé srdečné poděkovánía a vyjádření hlubokého vděku ...