Menu

CKTCH získalo počtvrté statut akreditovaného zdravotnického zařízení

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie úspěšně obhájilo akreditaci u Spojené akreditační komise, o. p. s. CKTCH poprvé akreditaci získalo v roce 2012, akreditace je udělována na 3 roky, po této době se zdravotnické zařízení musí znovu o udělení akreditace ucházet a nechat překontrolovat, zda plní a dodržuje veškeré zavedené standardy. Nyní získaná akreditace je platná až do roku 2024. Akreditační šetření probíhalo ve dnech 2. až 3. 11. 2021 a bylo zaměřeno na posouzení míry kvality a bezpečí poskytovaných služeb v souladu s legislativou a akreditačními standardy.
Auditorský tým se během svého dvoudenního působení na jednotlivých pracovištích CKTCH zaměřil na dodržování postupů zajišťujících kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče. Auditoři prověřovali procesy od přijetí pacienta až po jeho propuštění z nemocnice, vedení zdravotnické dokumentace či návaznost jednotlivých medicínských postupů. Auditoři také řešili také fungování provozních částí nemocnice.
CKTCH prokázalo, že poskytuje pacientům i externím spolupracujícím subjektům služby na vysoce odborné úrovni, kvalitně a bezpečně. Řadí se tak i nadále k prestižním poskytovatelům zdravotních služeb v České republice.  

Jméno