Menu

CKTCH na cestě k digitální nemocnici.

CKTCH  poskytuje diagnostiku a léčbu závažných kardiovaskulárních onemocnění dětí a dospělých, provádění odběrů orgánů pro účely transplantace a provádění transplantací ledvin, jater a srdce. Pro své specialisty  a zdravotnický personál potřebuje nejen špičkové technické vybavení, ale i moderní diagnostické nástroje, včetně IT systémů.

"Dlouhodobě využíváme nemocničního informačního systému (NIS) od FN u sv. Anny v Brně, také několik jednotlivých specializovaných systémů a databází, ale dochází k tomu, že  zdravotnická dokumentace není uložena na jednou místě a lékaři tak nemají ucelený   pohled. Proto jsme se rozhodli řešit tento stav  zásadním způsobem  a to nasazením vysoce moderní integrační platformy," vysvětluje Petr Němec, ředitel centra, rozhodnutí investovat do nových systémů práce s daty.
Jako první ve střední Evropě  začalo centrum využívat systém HealthShare -  v něm se mohou centralizovat  pacientská data ze všech zásadních interních a externích systémů a umožňují  kompletní náhled na dokumentaci pacienta  - rentgeny, CT, ambulantní nálezy, operační protokoly, apod.
"Správa dat je uložena strukturálně, nový systém je připraven i na vzdálenou komunikaci s pacienty i externími poskytovateli zdravotních služeb," popisuje výhody, odborník na IT řešení Stanislav Joukal.
Integrační platforma umožňuje i  rozšiřování směrem k Telemedicíně a poskytuje možnosti jednoduše se připojit k národnímu eHealth řešení, a stát se zprostředkovatelem výměny zdravotnických dat v regionu i další zapojení se do projektů přeshraniční výměny.
"Tento jedinečný systém  umožňuje zpřístupnění údajů o pacientech napříč zdravotnickými zařízeními. Z nového systému má benefity hlavně pacient, ošetřující lékař totiž může na základě sdílených, a tedy dostupných dat zahájit včasnou a optimální léčbu, " dodává Němec. Data budou uložena v takovém formátu, že bude možné je využívat i pro vědecko-výzkumnou činnost.

 

www.idnes.cz

Jméno