Menu

Celostátní anketa Nemocnice ČR 2021 CKTCH zvítězilo v celostátní anketě spokojenosti hospitalizovaných pacientů v rámci Jihomoravského kraje

Od začátku února do konce srpna roku 2021 probíhala celostátní anketa Nemocnice ČR 2021, do které se zapojilo i CKTCH Brno. Organizace HealthCare Institute o.p.s. v rámci porovnávání oslovila celkem 150 zdravotnických zařízení z celé České republiky s akutními lůžky.
Anketa probíhá jednak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, a jednak prostřednictvím webových stránek organizátora. Lidé hodnotí úroveň kvality péče v dané nemocnici, odpovědi jsou anonymní. 

CKTCH se v celostátním žebříčku spokojenosti pacientů s názvem „Nemocnice ČR 2021“ umístila na 1. místě v Jihomoravském kraji v kategorii hospitalizovaných pacientů. 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategorii ambulantních pacientů CKTCH obsadilo krásné 2. místo v Jihomoravském kraji.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprvé se letos CKTCH zapojilo i do celostátní ankety v kategorii zaměstnanci. V této kategorii získalo 3. místo v Jihomoravském kraji.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKTCH získalo 5. místo Nejlepší nemocnice ČR v kategorii ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

4

Jméno