Menu

Celostátní anketa Nemocnice ČR 2020

Od začátku února do konce srpna roku 2020 probíhala celostátní anketa Nemocnice ČR 2020, do které se zapojilo i CKTCH Brno.
Anketa probíhá jednak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, a jednak prostřednictvím webových stránek organizátora. Lidé hodnotí úroveň kvality péče v dané nemocnici, odpovědi jsou anonymní.
Organizace HealthCare Institute o.p.s. v rámci porovnávání oslovila celkem 154 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky.

„Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“, kategorie Nemocnice ČR:
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno se umístilo na 2. místě v rámci Jihomoravského kraje a na 11. místě v rámci celorepublikového žebříčku.

„Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů“, kategorie Nemocnice ČR:
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno se umístilo na 3. místě v rámci Jihomoravského kraje a na 8. místě v rámci celorepublikového žebříčku.


Výsledky ankety jsou velmi pozitivní zpětnou vazbou pro naše centrum a tímto děkujeme našim pacientům, kteří nás podpořili. Poděkování patří i našim zaměstnancům, protože právě jejich každodenní péče o pacienty stojí za tímto úspěšným výsledkem.

Detailní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách HealthCare Institute.
 

Galerie

Jméno