Menu

Celostátní anketa Nemocnice ČR 2019

Od začátku února do konce srpna roku 2019 probíhala celostátní anketa Nemocnice ČR 2018, do které se již tradičně zapojilo i CKTCH Brno.
Anketa probíhá jednak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, a jednak prostřednictvím webových stránek organizátora. Lidé hodnotí úroveň kvality péče v dané nemocnici, odpovědi jsou anonymní. Do porovnávání se zapojilo z celé České republiky celkem 154 nemocnic s akutními lůžky.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2019“:

„Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů“, kategorie Nemocnice ČR:
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno se s úspěšností 94,4 % celkově umístilo na 2. místě v rámci Jihomoravského kraje a na 6. místě v rámci celorepublikového žebříčku.

„Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“, kategorie Nemocnice ČR:
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno se s úspěšností 94,1 % celkově umístilo na 2. místě v rámci Jihomoravského kraje a na 13. místě v rámci celorepublikového žebříčku.


Dále se CKTCH Brno v rámci Jihomoravského kraje umístilo na 3. místě u hospitalizovaných pacientů v oblasti Bezpečná nemocnice – seznámení hospitalizovaných pacientů s riziky zákroku, na 2. – 4. místě v oblasti spokojenost s přístupem lékaře z pohledu ambulantních pacientů, na 3. – 4. v oblasti spokojenost s komunikací se sestrou z pohledu hospitalizovaných pacientů.

Výsledky ankety jsou velmi pozitivní zpětnou vazbou pro naše centrum a tímto děkujeme našim pacientům, kteří nás podpořili.

Detailní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.hc-institute.org/cz.
 

Galerie

Jméno