Menu

Celostátní anketa Nemocnice ČR 2018

Od začátku února do konce srpna roku 2018 probíhala celostátní anketa Nemocnice ČR 2018, do které se zapojilo i CKTCH Brno.
Anketa probíhá jednak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, a jednak prostřednictvím webových stránek organizátora. Lidé hodnotí úroveň kvality péče v dané nemocnici, odpovědi jsou anonymní. Do porovnávání se zapojilo z celé České republiky celkem 155 nemocnic s akutními lůžky. 

Výsledky celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2018“:

„Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů“, kategorie Nemocnice ČR:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno se s úspěšností 94,6 % celkově umístilo na 1. místě v rámci Jihomoravského kraje a na 5. místě v rámci celorepublikového žebříčku.

„Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“, kategorie Nemocnice ČR:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno se s úspěšností 94,6 % celkově umístilo na 2. místě v rámci Jihomoravského kraje a na 3. místě v rámci celorepublikového žebříčku.

 

Dále se CKTCH Brno umístilo na 2. místě u hospitalizovaných pacientů v oblasti Bezpečná nemocnice – seznámení hospitalizovaných pacientů s riziky zákroku

Výsledky ankety jsou velmi pozitivní zpětnou vazbou pro naše centrum a tímto děkujeme našim pacientům, kteří nás podpořili.

Detailní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.hc-institute.org/cz.

Galerie