Menu

Oddělení 10

Oddělení 10 poskytuje akutní lůžkovou péči standardního typu a intenzivní péči na JIP vyššího typu v oboru kardiochirurgie.

Jsou zde hospitalizováni zejména pacienti po operaci srdce a při nutnosti rehospitalizace při časných nebo pozdních komplikacích (poruchy hojení v operační ráně, infekční endokarditidy, nutnost reoperace z jakéhokoli důvodů apod.).

Vedení pracoviště

MUDr. Marek Šebo

Vedoucí lékař, kardiolog

  • 543182514

MUDr. Bořivoj Uchytil

Vedoucí chirurg

  • 543182514

Anna Švandová

Staniční sestra

  • 543182514

Vladimíra Minaříková

Zástupkyně staniční sestry

  • 543182514

Lékaři

MUDr. Olga Janíčková

Anesteziolog

  • 543182514

MUDr. Bohumil Joukal, CSc.

Chirurg

  • 543182514

MUDr. Sylva Kovalová, Ph.D.

Kardiolog

  • 543182514

MUDr. Jan Štěrba

Chirurg

  • 543182514

MUDr. Aleš Tomášek, Ph.D.

Kardiolog

  • 543182514

MUDr. Linda Vetešková

Kardiolog

  • 543182514

Všeobecné sestry

Jana Adámková
Miroslava Antonínová
Ivana Brokešová
Bc. Andrea Daňková
Jitka Dvořáčková
Dana Foitlová
Lenka Grégrová, DiS.
Irena Haluzová
Jana Havelková
Jitka Hloušková
Leona Hrabalová
Renáta Švejdová, DiS.
Jana Šuťáková, DiS.
Bohumíra Mátlová

Jana Přikrylová
Dagmar Milfortová
Jana Nováková
Vladimíra Minaříková
Věra Pilátová
Pavla Plášková
Leona Svobodová
Jarmila Šobová
Olga Šiková
Anna Švandová
Vladimíra Hermanová
Radka Klajbová
Petra Lipovská
Martina Malíková

Sanitáři

Jitka Doležalová
Pavla Musilová
Ivana Podloucká
 

Ošetřovatelky

Šárka Ferbyová
Zuzana Křížová

Tereza Kolářová

Kontaktní informace

+420 543 182 515

Kde najdete naše pracoviště

Pekařská 53, Brno
Budova A4, 2. poschodí

 

 

 

Galerie

Jméno