Menu

Nabídka volných míst

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

se sídlem Pekařská 53, 656 91 Brno, příspěvková organizace, 

zastoupená ředitelem doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA